Original footwear There are no products in this category.

We make shoes in Slovakia, we can make something special just for you.

Choose or design a colour combination from any of our Walking Shoes patterns, we will make it for you. You will be original, we will make only one such pair with a serial number just for you. With colours and combinations you choose, with EPUR ISS°-Dia, Flexi or Bio soles. Choose  the pattern and size from our offer of Walking Shoes and send us your idea of colour combinations.

 

For a small extra charge you will have a unique shoe with a serial number. No one else, just you.

ORDER FORM

Vyrábame obuv na Slovensku, môžeme Vám na Vaše želanie vyrobiť  niečo výnimočné, len pre Vás.

Vyberte alebo navrhnite si farebnú kombináciu z ktoréhokoľvek  nášho vzoru Vychádzková obuv, vyrobíme Vám ho. Budete originálny, vyrobíme len jeden takýto pár s výrobným číslo len pre Vás. Z farieb a kombinácií, aké si vyberiete,  s podošvou  EPUR ISS°-Dia, Flexi alebo Bio. Vyberte si  z našej ponuky Vychádzkovej obuvi vzor, veľkosť a pošlite nám Vašu predstavu o farebných kombináciách.

 

Za malý príplatok a počkanie si, kým Vám to vyrobíme , budete mať jedinečnú topánku s výrobným číslom. Nik iný, len Vy.

Formulár pre objednanie