Bilancia CO2

Snažíme sa minimalizovať vplyv výroby našej obuvi na tvorbu emisií, čo najviac ako to ide 

Suroviny

Na našu výrobu používame dva hlavné druhy surovín- jeden typ na výrobu podošvy, a druhý typ- len prírodné usne, na výrobu zvršku obuvi.

Bohužiaľ, materiál na výrobu podošvy je pôvodom z ropy, takže ten je na stupnici CO2 na maxime , hodnota 5.

Lepšie je to s prírodnou kožou, hovädzie kože sú základ našej výroby. Pri chove dobytka, spracovaní a transporte do koželužní sa tiež používajú ešte CO2 produkujúce stroje- traktory, ale tu  môžeme dať hodnotu produkcie CO2 na 2 stupeň, s možnosťou do budúcna znížiť túto produkciu na minimum z principiálneho dôvodu- hlavný materiál, koža, je hlavne zo slnečnej energie. Dovoz Brazílskej sóje na úkor spásania domácich opustených pastvín je nad rámec tejto bilancie. Suroviny- podošva tvorí 60 % hmotnosti, prírodný zvršok 40 %, priemerná hmotnosť obuvi 800 gramov. Hodnotenie, na stupnici  od 1 do 5 hodnota 3. Pre ilustráciu, hmotnosť materiálov z fosílnych zdrojov je na páru cca 480 gramov. Pri polyuretáne, kde je v makromolekule na rozdiel od polyetylénu alebo gumy veľa atomov kyslíka a aj dusíka a tým je tam  menej uhlíka a tým aj CO2. Výpočet musíme spraviť presnejšie, hrubý odhad je, že suroviny na celú topánku budú z hľadiska produkcie CO2 na úrovni niečo nad pol litra benzínu.

Výroba

Výroba má dve zložky- kúrenie plynom a elektrická energia pre technológiu.

Kúrenie plynom sme maximálne obmedzili kvalitnou stavebnou konštrukciou- 50 cm hrubú múry, zateplené, na výrobnú ploch cca 450 m2 je ročná spotreba plynu cca 2000 m3, úroveň bežného rodinného domu.

Elektrická energia je závislá na Slovenskom mixe, čo plánujeme radikálne vylepšiť pokrytím strechy fotovoltickými panelmi a v extrémnom prípade budeme vyrábať, s pomocou baterií, len keď bude slnko, čiže CO2 neutrálne.

Transport/doprava

Bohužiaľ naša obuv sa k Vám dostane zatiaľ pomocou CO2 zaťažujúcej dopravy poštovým-kuriérskym autom, dopravou surovín kamiónmi do firmy, a dopravou zamestnancov do práce pomocou spaľovacích motorov. Znižujeme emisiu tohto CO2 tým , že suroviny objednávame hlavne zo Slovenska, len niektoré z EU, kde časť sa dopraví aj CO2 neutrálne vlakom aspoň na Slovensko. Nič nedovážame z Ázie, to je veľká výhoda, do práce používame dva elektromobily, žiadne SUV,  Bežné zásobovanie Caddy  diesel euro 6, takže produkciu CO2 odhadujeme  zo stupnice od 1 do 5 na 3.

Postupným prechodom na elektrododávky , vodíkové kamióny a hlavne vlaky je tu veľký priestor na znižovanie terajšej hodnoty.