Bilancia CO2

Znižovanie emisí CO2 je výzva a proces, ktorý riešime na viacerých úrovniach:

1. Použité suroviny

Na výrobu obuvi, ktorá sa má rozložiť a zároveň byť pohodlná  a nezodrateľná používame dva hlavné materiály- prírodné usne a podošvový polyuretán.

Usne sú hovädzie , väčšinou triesločinené, CO2 stopa je tu minimálna , spôsobená len použitím fosílnych palív pri chove a transporte dobytka.

Podošvový polyuretán, je zatiaľ pôvodom z ropy. Túto nevýhodu kompenzuje schopnosťou biorozložiteľnosti ako jediný z používaných podošvových materiálov ,a neuveriteľnou odolnosťou voči oderu, čím predlžuje čas do nákupu novej obuvi, čím sa znižuje konzum.

Polyuretánový skelet podošvy EPUR ISS má obsah uhlíka 57,1 % hmot., oproti 85.7%  hmot. napríklad polyetylénových podošvových  materiálov. Pre ilustráciu naša priemerná pánska  podošva má hmotnosť 380 gramov penového polyuretánu, čo je ekvivalent CO2 stopy  približne 0.37 litra benzínu.

2. Transport

Počítame s transportom surovín do Brodzian, transportom obuvi zákazníkom, a s dochádzkou zamestnancov do práce. Transport surovín je v rámci Slovenska , len málo z EU a nič z Ázie.  Tento druh dopravy a doprava zákazníkom nie je zatiaľ CO2 neutrálna, čo sa bude časom zlepšovať. Nevieme to teraz nijako ovplyvniť. Na dopravu na pracovisko však používame dva elektromobily, ktoré nabíjame aj elektrinou zo solárnych panelov.

3. Výroba

Technológia  je umiestnená v dobre zateplených firemných  priestoroch.  Spotrebou plynu na kúrenie je na úrovni rodinného domu  a tým minimalizujeme CO2 stopu. Elektrickú energiu plánujeme používať hlavne z vlastných fotovoltaických panelov v kombinácii pružnej pracovnej doby maximálne využívajúcej slnečnú energiu s pružným prechodom na menej energeticky náročné operácie pri zamračenom alebo zimnom počasí.

Postupným prechodom na elektrododávky , vodíkové kamióny a hlavne vlaky je tu veľký priestor na znižovanie terajšej hodnoty.

Epur - ekologická firma